Starttidspunkt:

NATLØBET D. 25.10.2020 STARTER. 01.30

Start kl 12.00 med mindre andet er angivet. 

kl 11.45 vil der være kort information og fælles billede. 

Early start kl 11.00.

Tidsgrænse:

1/2 marathon          4.00 timer. ved early start

Generel information:

Startsted: 56°Nord, Parallelvej 66, 6960 Hvide Sande med mindre der er angivet andet startsted i løbsbeskrivelsen på Sportstiming.dk.

Rute: Ruten vil blive besluttet kort før løbets start under hensyn til antal deltagere og vejret. Ruten vil være afmærket med blå eller orange flag

Parkering: 56°Nord, Parallelvej 66, 6960 Hvide Sande

Depotet vil være forsynet med vand, saft, cola, chips, slik, frugt mm.

Man må godt selv tage egen forplejning med.

Efter løbet er der kaffe, kakao, øl, kage, franskbrød og rugbrød eller andet godt.

Der er toilet i ved startområdet. 2 stk i klubhuset samt 2 i den sorte bygning på parkeringspladsen v. SPAR.

Der er mulighed for bad ved startområdet. (dog ikke her under COVID 19)

Tilmelding:

Tilmelding kan ske frem til dagen før løbet kl. 23.00, med mindre løbet bliver udsolgt.

Betaling og tilmelding foregår via Sportstiming.dk og der tillægges et håndteringsgebyr på 15 d.kr

Vi forbeholder os retten til aflyse et planlagt løb, hvis vi vurderer at vejrforholdene eller andet gør, at løbet ikke er forsvarlig at gennemføre.

Betalt håndteringsgebyr vil IKKE blive tilbagebetalt. 

Såfremt man udebliver eller melder afbud bliver håndteringsgebyret og løbsprisen ikke tilbagebetalt.

Der er ikke mulighed for overflytning til senere løb af betalte startnumre.

Eftertilmelding:

Tilmelding på dagen er muligt, med mindre løbet er udsolgt, der garanteres ikke medalje  ved eftertilmelding. 

Løbsregler:

Deltagelse sker på eget ansvar, og færdselsreglerne skal overholdes.

Der skal passes på naturen, så derfor skal affald i de opstillede affaldsspande mm. Dette er den enkelte løbers ansvar.

Pilafmærkningen og markeringsflag vil være opsat.

Tidtagning:

Deltagerne er selv ansvarlige for tidtagning, og urene må ikke stoppes under løbet. Urene må ikke stoppes under toiletbesøg og forplejning. Autostop skal være slået fra på uret.

Der vil være et ur i målområdet. Uret kan aflæses af deltagerne og du skal selv skrive din tid på listen.

Diplomer og medaljer:

Der er diplom og medalje til alle, der gennemfører.

Resultater og diplomer vil være at finde under løbet i Sportstiming.dk.

Generelle regler:

Der skal være minimum 5 deltager i løbet med intention om at gennemføre løbet, hvor mindst 3 skal gennemføre løbet. Er der aften inden løbet ikke tilmeldt 5, forbeholdes retten til at aflyse. Aflysning vil blive annonceret her på siden samt på facebook og deltagerne vil modtage besked.