56°NORD 1/2 MARATHON

56°NORD CANNONBALL

Med jævne mellemrum arrangerer 56°Nord cannonball løb fra egen adresse.

Disse løb vil blive annonceret her, og på Facebook/56°Nord 1/2 marathon

Løbene gennemføres typisk på følgende måde:
Starttidspunkt:
Start kl 10.00 med mindre andet er angivet.
kl 09.45 vil der være kort information og fælles billede.
Early start kl 09.00.

Tidsgrænse:
1/2 marathon 4.00 timer. ved early start

Generel information:
Startsted: 56°Nord, Parallelvej 66, 6960 Hvide Sande med mindre andet er opgivet i løbsbeskrivelsen på Sportstiming.dk.

Rute:
Ruten vil blive besluttet kort før løbets start under hensyn til antal deltagere og vejret.
Ruten vil være afmærket med blå eller orange flag.

Parkering:
56°Nord, Parallelvej 66, 6960 Hvide Sande

Forplejning :
Depotet vil være forsynet med vand, saft, cola, chips, slik, frugt mm.
Man kan også vælge at medbringe egen forplejning.
Efter løbet er der kaffe, kakao, øl, sodavand, brød, kage eller andet godt.
Der er toilet ved startområdet. 2 stk. i den sorte bygning på
parkeringspladsen v. SPAR.

Tilmelding:
Tilmelding kan ske frem til dagen før løbet kl. 23.59, med mindre løbet bliver udsolgt.
Betaling og tilmelding foregår via Sportstiming.dk, som tillægger ordren et lille håndteringsgebyr på 15 DKK.

56°Nord forbeholder sig retten til at aflyse et løb, hvis det vurderes, at vejrforholdene eller andet gør det uforsvarligt at gennemføre løbet. I så fald refunderes løbsgebyret.
Betalt håndteringsgebyr vil IKKE blive tilbagebetalt.
Såfremt man udebliver eller melder afbud, bliver håndteringsgebyret og løbsprisen ikke tilbagebetalt.
Der er ikke mulighed for overflytning af startnumre til senere løb .
Eftertilmelding:
Eftertilmelding på dagen er muligt, med mindre løbet er udsolgt. Der garanteres ikke medalje ved eftertilmelding.

Løbsregler:
Deltagelse sker på eget ansvar, og færdselsreglerne skal overholdes.
Der skal passes på naturen, så derfor skal affald i de opstillede affaldsspande mm. Dette er den enkelte løbers ansvar.
Pilafmærkningen og markeringsflag vil være opsat.

Tidtagning:
Deltagerne er selv ansvarlige for tidtagning, og urene må ikke stoppes under løbet. Urene må ikke stoppes under toiletbesøg og forplejning. Autostop skal være slået fra på uret.
Der vil være et ur i målområdet. Uret kan aflæses af deltagerne, som selv er ansvarlige for at få noteret sluttid på startlisten.

Diplomer og medaljer:
Der er diplom og medalje til alle, der gennemfører.
Resultater og diplomer vil være at finde under løbet på Sportstiming.dk.

Generelle regler:
Der skal være minimum 5 deltagere med intention om at gennemføre løbet. Heraf skal mindst 3 løbere gennemføre. Er der aftenen inden løbet ikke tilmeldt 5, forbeholdes retten til at aflyse. Aflysning vil blive annonceret her på siden samt på facebook, og deltagerne vil modtage besked herom.